• โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
    เลขที่112 ม.3 ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

ผู้บริหาร

ดร.ไพรวัลย์ ผลชู


ผู้อำนวยการโรงเรียน